Wijkpolitie - PIVO

Wijkpolitie

Je beschikt over de noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitude van een wijkagent.

Inhoud

  • Luik I: de politionele aanpak van de buurt en de wijk.
  • Luik II: technieken en basisvaardigheden.
  • Luik III: toepassing van de gemeenschapsgerichte politie in de wijkwerking.
  • Luik IV: projectwerking, voorbereiding stage en eindproef.

Doelgroep

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en zal binnen je politiezone werken in de functionaliteit wijkwerking.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, groepsdiscussie, casusbespreking, demonstratie, oefeningen en rollenspelen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding met schriftelijk en mondeling examen en een evaluatie van de operationele stage

Details

Kenmerk Waarde
Duur 120 uur
Prijs 970,00
EDA-nummer EDA2815
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven