Privacyverklaring - PIVO

Privacyverklaring

Algemeen

Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding – PIVO – hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding, Poverstraat 75 te Asse. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Het provinciaal instituut voor vorming en opleiding verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Wij ontvangen en verwerken uw persoonsgegevens indien u gebruik maakt van WELP of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt

Doeleinden

De gegevensverwerking door het PIVO heeft als doel het opvolgen, begeleiden en sturen van de professionele loopbaan van de cursist.

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Het PIVO geeft je gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze en hun wettelijke taken. De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Betreffende de politieschool vallen wij terug op het GDPR-protocol tussen de federale politie en de erkende politiescholen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen volgende onderstaande persoonsgegevens verwerken. Deze gegevens worden enkel op basis van uw inschrijving verwerkt. Door inschrijving in één van onze opleidingen geef je expliciet toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens.

Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door de provincie Vlaams-Brabant herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Het provinciebestuur geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Personen die toegang hebben tot persoonsgegevens, docenten en interne medewerkers, moeten voldoen aan extra voorwaarden. Zij zullen een afsprakennota moeten ondertekenen en een tweestapsverificatie aanzetten.

Canvas, Eduframe, Qualtrics, Youtube en Facebook

Wij maken gebruik van externe toepassingen in het kader van onze digitale leeromgeving WELP. De privacyverklaring van deze toepassingen kan u terugvinden op de desbetreffende websites.

Webfont tracking

Wij gebruiken een betaalde webfont op deze website. Voor het gebruik van deze dienst wordt het IP-adres van elke bezoeker van deze website aan een externe serviceprovider doorgegeven. De overdracht van een dergelijk IP-adres vindt plaats om de pageviews te tellen en de kostprijs voor het gebruik van deze webfont te berekenen.

Beeldmateriaal

Het PIVO maakt foto’s en video’s van activiteiten en van publieksentiteiten. Dit beeldmateriaal gebruiken wij voor promotie op onze communicatiekanalen. Wij respecteren je recht op afbeelding en engageren ons om je bij elke activiteit duidelijk in te lichten over het beeldmateriaal dat ter plaatse wordt gemaakt. Indien personen duidelijk identificeerbaar zijn dan wordt er voor publicatie de expliciete toestemming gevraagd. Zoals wettelijk bepaald.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, stuur je hiertoe een verzoek naar persoonsgegevens@vlaamsbrabant.be.

Algemene reglementen

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we je door naar de geldende reglementen in het PIVO. Deze zijn raadpleegbaar op de pagina “Over PIVO”.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving.

Extra informatie

Functionaris voor gegevensbescherming, Tel. 016 26 77 48, persoonsgegevens@vlaamsbrabant.be

Vlaamse toezicht commissie Vlaamse Toezichtcommissie | Vlaanderen Intern

GBA https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger