Valbeveiliging - het beveiligingsmaterieel (AT5414) - PIVO

Valbeveiliging – het beveiligingsmaterieel (AT5414)

Dit is de voortgezette opleiding Valbeveiliging - het valbeveiligingsmateriaal (AT5414).

Inhoud

Inleiding, toepassingsgebieden en grenzen, het materieel, de valfactor en de valimpact, de knopen, het oprollen/inkitten van een touw, het ankerpunt en de verankering, algemeen verloop van de interventie, wederzijdse valbeveiliging, noodoplossingen zelfredding.

Leerdoelstellingen

In een omgeving/situatie waar er risico bestaat dat men kan vallen, in staat zijn om zich samen met een andere persoon te verplaatsen en in staat zijn om zichzelf te redden (het individueel beschermingsmateriaal te gebruiken), volgens de onderwezen procedures en de geldende veiligheidsregels.

Doelgroep

Alle personeelsleden van de openbare brandweerdiensten.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven