Sociale media: hoe gaan we er als politiemedewerker correct mee om? - PIVO

Sociale media: hoe gaan we er als politiemedewerker correct mee om?

 • In onze constant veranderende samenleving zien we dat het internet een steeds grotere rol is gaan innemen. Deze evolutie heeft ook tot gevolg dat mensen op een andere manier met elkaar omgaan. De manieren waarop mensen afspraken maken, informatie uitwisselen, samenwerken, enz… is de laatste decennia enorm geëvolueerd, en niet het minst door de “sociale media”.
 • We merken dat vele medewerkers sociale media gebruiken, dit zowel tijdens hun vrije tijd als werk gerelateerd.
 • We dienen deze technische vooruitgang te bekijken als een opportuniteit maar dienen ons bewust te zijn van de gevaren die wij als ambtenaren lopen.
 • Hoe gaan wij daar nu mee om? Welk zijn de te vermijden valstrikken? Welke voorzorgsmaatregelen dienen wij te nemen? Zijn er praktische tips?
 • We kijken naar de beleidsnota betreffende het gebruik van sociale media binnen de federale politie.
 • Deze opleiding moet er toe bijdragen dat de personeelsleden van de politie zich bewust zijn van het effect van het gebruik van sociale media en dat zij op een deontologisch verantwoorde manier omgaan met sociale media. Dit zowel tijdens als buiten de werkuren.
 • Deze opleiding kwam tot stand na voorafgaande contacten met Tinne Hollevoet, Pascal Rennes, Olivier Bogaert, Steven Demunter, Muriel Ségard, Philip Denoyette en Bart Ooms

Inhoud

Module      1: Historie en overzicht van het landschap sociale media
     * Ontstaan van de sociale media.
     * Overzicht van de belangrijkste types sociale media (Facebook, Twitter, youtube, etc…

Module      2: Hoe je eigen profiel correct instellen of aanmaken
     * Veiligheidsinstellingen van de voornaamste sociale media, ‘justdelete.me’,…

Module      3 :     Visietekst en deontologische code
      * Visietekst  sociale media
      * Deontologische code Politie.

Module      4 : Wetgeving en echte gevaren van het internet
       * Veiligheid van de sociale media
       * Wetgeving (Portretrecht, SWB, Sv., WPA, Privacywetgeving,…)

Leerdoelstellingen

Op het einde van de opleiding zal de politiemedewerker :

 • Informatie vinden betreffende veilig surfen
 • Sociale media op een verantwoorde manier gebruiken.
 • De regels gedefinieerd in de visietekst hanteren.
 • De meest ideale zoekmachine gebruiken.
 • Realiseren van de veiligheidsinstellingen van zijn account.
 • Kiezen van het beste platform voor zijn communicatie.

Doelgroep

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. of Calogmedewerker

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

 

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA 4752
Startdatum 23-10-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
23-10-2024
Prijs
130,00
Bijeenkomsten
1 bijeenkomst
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.