RIR en vertrouwelijk verslag - PIVO

RIR en vertrouwelijk verslag

Inhoud

* Hoe interventie/wijk dient om te gaan met verschillende soorten informatie.

* Hoe bronnen/afzenders al dan niet dienen beschermd te worden.

* hoe een RIR juist opgesteld moet worden zodat de info bij de juiste persoon/dienst komt.

* Er wordt dieper ingegaan op het verschil in opstellen RIR <-> proces-verbaal.

* Er wordt dieper ingegaan op het verschillen opstellen RIR / PV / Vertrouwelijk Verslag

Leerdoelstellingen

Je kan een RIR opstellen met inachtneming van het wettelijke en regelgevende kader en rekening houdend met de geldende kwaliteits- en legaliteitsnormen. Je neemt je verantwoordelijkheden op in het kader van de verwerking van de politionele informatie en het operationeel informatiebeheer.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker en je bent gehouden te werken met de toepassing RIR.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, praktijkoefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA 3770
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven