Prio rijden met een prioritair voertuig (cat B -3,5t) op de openbare weg - niet snel maar slim 8u (AT 5023.1) - PIVO

Prio rijden met een prioritair voertuig (cat B -3,5t) op de openbare weg – niet snel maar slim 8u (AT 5023.1)

Pivo beschikt over een gespecialiseerd opgeleid docententeam die op professionele wijze en op wettelijke basis, prioritaire rijden op de openbare weg aanleren tijdens reële verkeerssituaties, op maat en ter plaatse in de eigen werkomgeving. Na een verkennend gesprek tekenen wij een opleidingstraject uit, en dit binnen het beschikbare budget. Verkeersveiligheid is essentieel, maar ook sensibilisering, nazorg, beleidsondersteuning en een individuele evelautaie per bestuurder maken deel uit van het brede aanbod.

Snelheid tijdens prioritair rijden wordt verkeersveiligheid voor iedereen ! 

Inhoud

Theorie (1u):

 • Opfrissing wetgeving.
 • Afspraken en veiligheidsnormen via de risicoanalyse van de opleiding.

Praktijk op de openbare weg (7u):

 • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
 • Prioritair rijden op de openbare weg, rijgewenning binnen een veilig kader.
 • Communicatie met andere weggebruikers.
 • Basistechnieken prioritair rijden.
 • Snelheid door veiligheid en zichtbaarheid in de praktijktoepassing.
 • Best-practice tijdens het prioritair rijden op kruispunten, bij hindernissen of conflicten met andere weggebruikers.
 • Deconditioneren en nabespreking.

Leerdoelstellingen

Je weet wat prioritair rijden inhoud en welke de risico’s zijn. Je kan een inschatting maken van het beoogde doel en de noodzaak om dit middels prioritair rijgedrag te verwezenlijken. Je kent de wetgeving ter zake. Je bent zich bewust van je voorbeeldfunctie. Je kan op een efficiënte en veilige manier zich de vereiste basistechnieken eigen maken om zich prioritair met een dienstvoertuig te verplaatsen in het verkeer.

Doelgroep

Voorkennis - Je bent in het bezit van het attest AT - ‘risicoanalyse bij prioritair rijden - theorie 4u’.
Toelating van de zoneleiding

Deelnamevoorwaarden

Brandweermannen die met vrachtwagens rijden moeten de volgende cursussen met goed gevolg gevolgd hebben:

 • AT 5014 'Heropfrissing wegcode B/C + wettelijk kader Prio rijden.
 • AT 5018 Rijvaardigheidstraining praktijk (manoeuvres + openbare weg).
 • (Voor diegenen die enkel met een voertuig categorie rijbewijs B rijden hoeven AT 5014 en AT 5018 niet gevolgd te hebben maar is wenselijk)
 • AT 5019 Risicoanalyse prioritair rijden met brandweervoertuigen.

Lesmethode en werkvormen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en praktijkuitvoering. Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Theorie kan onmiddellijk gelinkt worden aan praktijkoefeningen op de weg of afgesloten terrein.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en een gedetailleerd (niet uitsluitend) evaluatieverslag per cursist.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven