Rijvaardigheidstraining “scenario oefeningen schadepreventief rijden met een interventievoertuig categorie C– “Praktijk manoeuvres + openbare weg 8u” (AT5018-C) - PIVO

Rijvaardigheidstraining “scenario oefeningen schadepreventief rijden met een interventievoertuig categorie C– “Praktijk manoeuvres + openbare weg 8u” (AT5018-C)

Na de opleiding kun je met een vrachtwagen C anticiperend en risicobewust rijden. Je vergroot jouw verkeersinzicht en leert schade en ongevallen voorkomen. Je leert waar je eigen grenzen liggen en wat de beperkingen van het voertuig zijn. Je kunt door een betere beheersing moeilijke situaties veiliger oplossen.

Inhoud

Bij deze cursus wordt onder andere ingegaan op:

 • Voertuigkennis.
 • De zithouding, spiegelgebruik & kijktechniek, dode hoek & blinde vlekken rond een vrachtwagen.
 • De draaicirkel, voor- en achterbouw en de beperkingen van het voertuig.
 • De gevaren bij het achteruitrijden.
 • Remsystemen, noodremmingen, remmen en uitwijken, rem/stopafstand, voertuigbeheersing.
 • De gevaren bij te snel manoeuvreren. Technische basiskennis met aandacht voor persoonlijke verbeterpunten.
 • Verantwoord gebruik van de snelheidsregelaar.
 • Belang van de oplettendheid en van de houding ten opzichte van andere weggebruikers.
 • De gevaren bij te snel rijden op de openbare weg.
 • Waarneming, beoordeling en reactie, met name reactietijd, en gedragsveranderingen bij de bestuurder ten gevolge van geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en vermoeidheid.
 • De belangrijkste principes voor het bewaren van afstand, remafstand en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weers- en wegomstandigheden
 • De invloed van de lading op het voertuig.
 • Kenmerken van de verschillende soorten wegen en daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften.
 • Specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van andere weggebruikers en in verband met de kwetsbaarste categorieën van weggebruikers, zoals kinderen, voetgangers, fietsers en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn.
 • Gebruik van de veiligheidsgordels.

Na de rit volgt een uitvoerige bespreking aan de hand van de registraties.

Leerdoelstellingen

Na de opleiding kan de cursist met een interventievoertuig schadepreventief en risicobewust rijden. Hij/zij vergroot zijn/haar verkeersinzicht en leert schade en ongevallen voorkomen. Hij/zij leert waar zijn/haar eigen grenzen liggen en wat de beperkingen van het voertuig zijn. Hij/zij kan door een betere beheersing moeilijke situaties veiliger oplossen.

Doelgroep

Bestuurders van (prioritaire) brandweervrachtwagens die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie C (AT5018).

Deelnamevoorwaarden

Met succes de volgende cursus gevolgd hebben: "Heropfrissing wegcode B/C + wettelijk kader prio rijden (AT5014)".

In het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie C.

Lesmethode en werkvormen

Korte theoretische toelichting - vrachtwagensimulator – praktijkoefeningen op een afgesloten verkeersoefenterrein en op de openbare weg – diepgaande analyse en bespreking (zelfreflectie) van de camerabeelden opgenomen tijdens de oefeningen om tot een betere bewustwording in het correct en doordacht rijgedrag te evolueren.

Beoordelingswijze

Uitvoerige bespreking van de rit aan de hand van de opnames. Schriftelijke toets van de aangeleerde competenties.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 390,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven