Moto - Rijbewijs Cat A (korte) - PIVO

Moto – Rijbewijs Cat A (korte)

Je bent werkzaam bij de politie (administratief of operationeel) en je bent nog niet in het bezit van een rijbewijs voor de motorfiets (rijbewijs categorie A). Je wenst dit te behalen in het kader van jouw functie. 

Deze functionele opleiding wordt doorlopend per twee kandidaten georganiseerd.

De beschikbare opleidingsdagen worden per sessie door PIVO vastgelegd. 

Inhoud

Theorie (4u):

  • Wegcode van toepassing op het rijbewijs categorie A, met zelfstudie (1week) via onlinetool en aansluitend theoretisch examen.

Praktijk (20u):

  • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
  • Manoeuvres op afgesloten terrein.
  • Rijden op de openbare weg.
  • Rijvaardigheidstraining.
  • Voorbereiding examen.
  • Examen praktijk - manoeuvres op afgesloten terrein en rit op de openbare weg.

Leerdoelstellingen

Je slaagt in een theoretische examen voor een rijbewijs met categorie A. Je slaagt in het afleggen van de vastgelegde examenmanoeuvres op een afgesloten terrein en kan nadien een examenrit op de openbare weg op afdoende wijze uitvoeren. Je behaalt een Belgisch/Europees rijbewijs voor de categorie A (motorfiets cilinderinhoud min. 595cm³).

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur of commissaris van politie of calog personeelslid en maakt gebruik van een dienstvoertuig bij de uitoefening van je ambt.

Je bent drager van de wettelijk voorgeschreven motorkledij.

Deelnamevoorwaarden

Je bent in het bezit van een attest slagen - Rijbewijs moto categorie A - Theorie.

Een attest van slagen theoretisch examen motorfiets A afgeleverd door een erkend examencentrum wordt gelijkgesteld aan bovenstaande.


Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, zelfstudie , demonstratie en praktijkuitvoering. Praktijkoefeningen op afgesloten terrein en op de openbare weg. 
Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding. 

Uitsluitend examen theorie in de politieschool a.d.h.v. 50 vragen.
Uitsluitend examen praktijk in de politieschool: 10 manoeuvres op afgesloten terrein en ca. 30 min. examenrit op openbare weg.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 25 uur
Prijs 1.350,00
EDA-nummer EDA4816
Edities 6 edities Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Editie
Maart 2023
Prijs
Nader te bepalen
Beschikbare plaatsen
Volzet
Editie
Mei 2023
Prijs
Nader te bepalen
Beschikbare plaatsen
Volzet
Editie
September 2023
Prijs
Nader te bepalen
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar.
Editie
Oktober 2023
Prijs
Nader te bepalen
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar.
Editie
Sessie november 2023 - Theorie en praktijk
Prijs
1.220,00
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar.
Editie
Januari 2024
Prijs
1.350,00
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar.