Opstellen verkeersadvies bij wegenwerken en evenementen i.s.m. VSV - PIVO

Opstellen verkeersadvies bij wegenwerken en evenementen i.s.m. VSV

Inhoud

Dag 1 - Inleidende verkeersbegrippen:

  • Inleiding tot de verkeerskunde / begripsbepaling en invalshoeken / categorisering van wegen / geïntegreerde aanpak van verkeers- en mobiliteitsproblemen.
  • Veiligheidsprincipes / 10 geboden / “Minder borden, meer verkeersveiligheid”.
  • Signalisatie bij wegenwerken - focus op de wegcode.

Dag 2 - Aanpak van tijdelijke evenementen / wegenwerken / omleidingen:

  • Minder hindercoördinatie - een planmatige aanpak met betrokkenheid van partners.
  • Mobiliteitsaanpak bij evenementen.
  • Rol van de gemeente bij evenementen en wegenwerken.
  • Aanvullende reglementen.
  • Rol van de politie bij evenementen en wegenwerken / adviesfunctie / politionele benadering / concept wegsignalisatie.
  • Beheer evenementen / OB OOP41 / GBPR.

Dag 3 - Uitwerken van verkeersadvies onder begeleiding van een expert.

Leerdoelstellingen

Je verwerft een duidelijk inzicht over wie welke rol speelt en wie verantwoordelijkheid draagt en hoe zich dit vertaalt naar het politioneel advies. De cursist is op het einde van deze driedaagse opleiding in staat een advies te formuleren dat voldoet aan de verkeerskundige principes en onderbouwd is en voldoet aan de vereiste wettelijke bepalingen.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot politieambtenaren, lokale ambtenaren en elke persoon die verkeersadvies moeten geven bij tijdelijke maatregelen, zoals wegenwerken en evenementen.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. Deze opleiding wordt in samenspraak met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde georganiseerd.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 18 uur
Prijs 480,00
EDA-nummer EDA5803
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven