Online intervisiegroep voor leidinggevenden - PIVO

Online intervisiegroep voor leidinggevenden

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen over leidinggeven.

Inhoud

 • Inhoudelijk thema (gekozen door de intervisiegroep) behandeld door expert/begeleider/deelnemer.
 • Intervisie begeleid door procesbegeleider op basis van de reflectieve methode:
  • Vraag en doel scherpstellen.
  • Hypotheses naar voor brengen.
  • Reflectie over werkbaarheid.
  • Handelingsplan.
 • Thema vastleggen volgende sessie.

Doelgroep

Zowel beginnende als meer ervaren leidinggevenden uit lokale besturen.

Deelnamevoorwaarden

Vereisten: computer of laptop met stabiele internetverbinding, webbrowser Chrome of Firefox, audio, webcam en micro.

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie. Aan de online intervisiegroep kunnen maximaal 6 personen deelnemen.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs 270,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven