Omgaan met zedenmisdrijven voor eerstelijns politiemensen - PIVO

Omgaan met zedenmisdrijven voor eerstelijns politiemensen

Inhoud

  • Wettelijke bepalingen.
  • Zedenmisdrijven in het strafwetboek: wetgeving en toepassing van nieuw seksueel strafrecht
  • Nieuwe fenomenen en evolutie van maatschappelijke visie op seksueel geweld
  • Eerste en dringende verrichtingen: eerste vaststellingen en aandachtspunten tijdens eerste vaststellingen (kledij, sporen slachtoffer/verdachte, reisweg,...)
  • Specifieke houding ten opzichte van slachtoffers van aanranding van de zedendelicten voor eerste lijn vaststellers
  • Inzichten in verloop zedenonderzoek (bv. moeilijkheid van 'woord tegen woord')
  • Cybercrime gelinkt aan seksueel geweld: eerste vaststellingen bij cybergerelateerde feiten
  • Zorgcentrum na seksueel geweld: werking van het ZSG, functie forensisch verpleegkundige en zedeninspecteur: inzicht in de taakverdeling, aanmelding slachtoffer, opvolging feiten.
  • De set seksuele agressie en FOSTA (Forensisch Stappenplan): evolutie naar nieuw forensisch onderzoek: inhoud van Fosta en mogelijkheden voor verder onderzoek (DNA, toxicologie)
  • Proces-verbaal en opstellen van de bijlagen: opstellen van het APV.

Leerdoelstellingen

Na  het einde van de opleiding worden volgende doelen vooropgesteld :

- de deelnemer moet inzicht hebben in de vernieuwde wetgeving inzake zedenmisdrijven

- de deelnemer weet wat er van hem wordt verwacht bij de eerste vaststellingen en weet wat er van hem wordt verwacht door de zedeninspecteur...

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde

Lesmethode en werkvormen

Theorie, gevalstudie en onderwijsgesprek met praktijkvoorbeelden en toepassingen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA 7913
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven