OGP FULL 160 uur - PIVO

OGP FULL 160 uur

Het basiskader OGP/HPK is in staat om op basis van zijn bevoegdheden OGP/HPK een bijdrage te leveren in een informatie en/of gerechtelijk onderzoek door het uitvoeren van taken en opdrachten waarin hij functioneel (zowel tactisch als operationeel) de leiding heeft. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en het verloop, tevens de resultaten van de uitgevoerde opdrachten. Hij is evenwel niet verantwoordelijk voor de coördinatie van de diverse taken en opdrachten en laat zich niet in met het management van de onderzoeken. Hij weet wel zijn opdrachten degelijk te situeren zowel beleidsmatig, tactisch als operationeel en kent zijn plaats in de organisatie met name basiskader.

Inhoud

Module 1.1. Het interventiekader inzake gerechtelijke politie.

Module 1.2. De afstapping ter plaatste.

Module 1.3.1. Omstandig verhoor

module 1.3.2. De confrontatie, line up en robotfoto

Module 1.3.3. De huiszoeking en inbeslagname.

Module 1.3.4. De fouille en de vrijheidsbeneming.

Module 1.3.5. Bijzondere opsporings- en onderzoekstechnieken.

Module 2.1. Informatie met betrekking tot bijzondere wetten en competenties OGP.

Module 2.2. De OGP ten opzichte van kwetsbare personen.

Doelgroep

Politieambtenaar zijn van het basiskader met minimum zes jaar kaderanciënniteit, niet aangewezen zijn voor een betrekking in een onderzoeks- en opsporingsdienst van de Lokale Politie of voor een betrekking binnen de algemene directie gerechtelijke politie van de Federale Politie.

Deelnamevoorwaarden

Op het moment van de laatste evaluatie nog geen beoordeling ‘onvoldoende’ gekregen.

Werkzaam zijn in een lokale politiezone binnen de provincie Vlaams Brabant.

Lesmethode en werkvormen

Theorie met praktijkvoorbeelden en toepassingen. Praktijkoefeningen en rollenspelen

Beoordelingswijze

Procesevaluatie onder de vorm van een evaluatieformulier uitgestuurd naar de deelnemers.

Certificatieve evaluatie onder de vorm van een schriftelijk examen over de materie en een mondelinge proef op basis van een casus

Details

Kenmerk Waarde
Duur 160 uur
Prijs 2.590,00
EDA-nummer EDA7099
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven