OFF2 prom - M2 Crisisbeheer niveau 2 (CRI-2) - PIVO

OFF2 prom – M2 Crisisbeheer niveau 2 (CRI-2)

Inhoud

 • Hfdst 1:  Grote ongevallen - analyse en crisisbeheer
 • Hfdst 2:  De 5 disciplines – gedetailleerde presentatie
 • Hfdst 3:  De functie Dir-Bw en Dir-Bw adj: de operationele directie van de hulpverlening op het
  terrein
 • Hfdst 4:  Noodsituaties met radiologische risico's
 • Hfdst 5:  De SEVESO richtlijn - diepgaande studie
 • Hfdst 6:  De rol van Dir-Bw in een noodsituatie (reflexfiche)
 • Hfdst 7:  De crisicommunicatie

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • Het uitleggen van de principes inzake risicobeheer en van de acties die de Dir-Bw moet nemen bij een noodsituatie.
 • Het opnemen van de functie van Dir-Bw bij een noodsituatie. 
 • Zijn integratie in de bevelvoeringsketen om de doelstellingen voor het optimale beheer van een noodsituatie te bereiken.

Doelgroep

 • Alle adjudanten houder van het brevet OFF1 of alle luitenanten

Deelnamevoorwaarden

 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module bestaat uit 20u theorie en 20u koude praktijk.

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk en praktisch examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 40 uur
Prijs 200,00
Erkenning Certificaat
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Meer informatie