Nationaliteitswetgeving: meerderjarigen - PIVO

Nationaliteitswetgeving: meerderjarigen

Deze opleiding zorgt dat jij beter de burger kan helpen en kwaliteitsvolle dienstverlening kan aanbieden. Je kent na de opleiding de complexiteit van de wetgeving rond meerderjarigen en kan ze toepassen in de praktijk.

Inhoud

  • Verduidelijken basisbegrippen nationaliteit (hoofdverblijfplaats, wettelijk verblijf, maatschappelijke integratie, economische participatie, kennis van een landstaal …) aan de hand van voorbeelden en attesten
  • Wie komt in aanmerking voor de aanvraag Belgische nationaliteit?
  • Stapsgewijze analyse procedure (termijnen, documenten, voor te leggen stukken)
  • Naturalisatie
  • Herkrijging Belgische nationaliteit
  • Verlies Belgische nationaliteit

Doelgroep

Medewerkers van de dienst burgerzaken die nieuw zijn of toe zijn aan een opfrissing in de materie.

Geen specifieke voorkennis vereist.

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor concrete voorbeelden uit de praktijk van de buitenlandse akten. Doceren met eigen presentatie en interactieve bespreking vanuit de werkervaring van de cursisten.

Dit is een online opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 200,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven