VERKEER - Ladingzekering, controle op - PIVO

VERKEER – Ladingzekering, controle op

Inhoud

  • Doel van ladingzekering.
  • Wetten en normen rond ladingzekering.
  • Basisprincipes uit de fysica.
  • Opbouw van voertuigen.
  • Zekeringsmiddelen.
  • Methodes van ladingzekering.
  • Vormstabiele ladingseenheden.
  • Controle op de ladingzekering en vaststellen van inbreuken.
  • Voorbeeld PV's.
  • Nabespreking.

Leerdoelstellingen

Je kent de wetgeving inzake de ladingzekering op voertuigen en kan een controle hierop uitvoeren.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en oefeningen op gespecialiseerd didactisch materiaal met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 24 uur
Prijs 370,00
EDA-nummer EDA6733
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven