Internationale politiesamenwerking - PIVO

Internationale politiesamenwerking

Je kan het operationeel nut van internationale informatie-uitwisseling begrijpen. Je kent de verschillende uitwisselingskanalen en voornaamste samenwerkingsverbanden voor internationale politionele samenwerking. Je kan een aanvraag tot internationale informatie-uitwisseling opstellen of/en een buitenlandse vraag beantwoorden. Je kan de flux via Interpol -Europol- Liaison Officieren van internationale politionele informatie in grote lijnen uitleggen. Je weet wie er moet gecontacteerd worden met betrekking tot internationaal gelinkte operationele scenario's (zowel in dringende gevallen als routine, zowel binnen als buiten diensturen).

Inhoud

  • Belang van gestructureerde samenwerking.
  • Wettelijke basis.
  • Betrokken diensten en organisaties.
  • Internationale informatie-uitwisseling - gebruik liaison officieren.
  • INO-INI - praktische oefeningen.
  • Internationaal nazicht vingerafdrukken. Werkmethode 1.
  • Internationaal nazicht vingerafdrukken in het kader van de PRÜM-verdragen. Werkmethode2.
  • Facial recognition via INTERPOL, het belang van het nemen van goede gerechtelijke foto’s van verdachten.
  • Praktische werkmethode voor het beantwoorden van internationale vragen naar informatie.
  • Nabespreking.

Doelgroep

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Deze opleiding is een meerwaarde voor alle functionaliteiten binnen de lokale politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA4443
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven