Interacties met collega's en klanten versterken - De kracht van verbindend communiceren - PIVO

Interacties met collega’s en klanten versterken – De kracht van verbindend communiceren

Zou je graag meer inzicht krijgen in wat je raakt in moeilijke situaties? Wil je in gesprekken duidelijk en krachtig kunnen verwoorden wat voor jou van belang is? En vind je eerlijkheid en echtheid een absolute must in gesprekken? Volg dan zeker deze opleiding.

Inhoud

  • Wat is verbindend communiceren?
  • Het basismodel van verbindende communicatie.
  • Waarnemen zonder oordelen
  • Komen tot eigen behoeften.
  • Soorten verzoeken.
  • Formuleren van een helder, concreet en verbindend verzoek.

Leerdoelstellingen

Je kent de basisprincipes en de uitgangspunten van verbindend communiceren. Je kent de 4 basiselementen van het model en kan deze in eenvoudige situaties toepassen. Je kunt op verschillende manieren komen tot behoeften. Je kunt helder verwoorden wat voor jou van belang is.

Doelgroep

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar verbindende communicatie en de basis wil leren.

Lesmethode en werkvormen

Korte theoretische kadering en ervaringsgerichte oefeningen. In kleine groepen oefenen we vaardigheden in.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven