M.E.G.A. Initiatie (Mijn Eigen Goed Antwoord) begeleider - PIVO

M.E.G.A. Initiatie (Mijn Eigen Goed Antwoord) begeleider

Inhoud

Dag 1

  • Zelfstudie en voorbereiding presentatie.

Dag 2 (op campus)

  • Historiek en doelstellingen van het M.E.G.A project .
  • Visie op preventie.
  • 3 minuten presentatie.
  • Overlopen van de sessies.
  • Voorbeeldsessie.
  • Attitude M.E.G.A. begeleider.
  • Partnerschap.

Leerdoelstellingen

Deze opleiding is in de eerste plaats bestemd voor leden van de geïntegreerde politie (Ops en Calog) die naast hun reguliere taken, zich vrijwillig willen engageren in het preventieve luik van het politiewerk. Ze zullen worden opgenomen in het netwerk van begeleiders in scholen en bespreken een thematiek vanuit een politionele invalshoek gesteund op hun ervaring.

Doelgroep

Alle statutaire operationele en Calog personeelsleden van de geïntegreerde politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde. 

Geen voorkennis vereist.

Lesmethode en werkvormen

Zelfstudie + theorie met praktijkvoorbeelden en toepassingen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA7627
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven