Gebruik van de bodycam in ons politiewerk - PIVO

Gebruik van de bodycam in ons politiewerk

Op het einde van de opleidingsdag zullen de operationele politiemedewerkers op de hoogte zijn van de meerwaarde van een bodycam in hun dagelijks politiewerk. Ze zijn tevens op de hoogte van het wettelijk kader ( aanpassingen WPA).

Inhoud

  • Wat is een bodycam en werking van de bodycam?
  • Onderscheid en gelijkenissen met andere cameramiddelen.
  • Wettelijk kader in België.
  • Mogelijkheden tot implementatie in een politiekorps of –dienst.
  • Operationeel gebruik.
  • Voordelen en risico’s.
  • Best practices.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur of hoofdinspecteur of commissaris van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA7372
Startdatum 10-12-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Startdatum
10-12-2024
Prijs
130,00
Bijeenkomsten
1 bijeenkomst
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.