GDPR voor operationele politiemedewerkers - PIVO

GDPR voor operationele politiemedewerkers

Op het einde van de opleidingsdag zullen de operationele politiemedewerkers op de hoogte zijn welke impact de GDPR-wetgeving heeft op hun dagdagelijks werk. Zij zullen de nodige maatregelen kunnen treffen en hun manier van werken kunnen aanpassen om te voldoen aan de eisen die de GDPR-wetgeving hen oplegt.

Inhoud

  • Toelichting GDPR-wetgeving.
  • Verschil GDPR en kaderrichtlijnen justitie en politie.
  • Invloed van de GDPR-wetgeving op het dagdagelijks werk van de operationele politiemedewerker.
  • Mogelijke inbreuken waar de operationele politiemedewerker niet bij stil staat (gevaren, datalekken…).
  • Best practices.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur of hoofdinspecteur van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA7012
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven