GAS-vaststeller stilstaan en parkeren verdieping - PIVO

GAS-vaststeller stilstaan en parkeren verdieping

In deze opleiding wordt de leerstof die in de basisopleiding GAS-vaststeller – stilstaan en parkeren aan bod komt verder verdiept. Je oefent complexere situaties in waarmee je in het werkveld vaak te maken krijgt. Je leert de juiste inschatting te maken om in alle situaties inbreuken vast te stellen. Deze vervolgopleiding wordt aangeraden aan iedereen die al een paar maanden in de praktijk staat als GAS-vaststeller.

Inhoud

  • Korte heropfrissing wettelijk kader: wetten, ordonnanties, decreten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven.
  • Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (kortweg ‘GAS-Wet’) en de uitvoeringsbesluiten.
  • K.B. van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
  • Inbreuken op de wegcode betreffende het stilstaan en het parkeren, de verkeersborden C3 en F 103 overtredingen vastgesteld met automatisch werkende toestellen, toepassingsgebied, bepalingen, takelen van voertuigen, gebruik van een wielklem, enzovoort.
  • Minimumafmetingen en plaatsingsvoorwaarden van de toepasselijke verkeerstekens.
  • Casuïstiek voor interpretatie en discussie vatbaar, getoetst aan de rechtspraak en het wettelijk kader.
  • Nabespreking.

Doelgroep

GAS-vaststellers, sanctionerend ambtenaren en leden van het operationele kader van de lokale en federale politie.

Lesmethode en werkvormen

Theorie afgewisseld met veel praktijkvoorbeelden en oefeningen in kleine groepen.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 12 uur
Prijs 175,00
Startdatum 02-12-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
02-12-2024
Prijs
175,00
Bijeenkomsten
4 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.