OFF2p04 - FOROP-2 - PIVO

OFF2p04 – FOROP-2

Inhoud

 • Hfdst 0: Inleiding opleiding
 • Hfdst 1: De opleidiingen, hun zonale opleiddingsbeleid en de taak van de specialist VTO
 • Hfdst 2: Behoefteanalyse
 • Hfdst 3: Gebruik van ICT
 • Hfdst 4: Concept van het opleidingspakket
 • Hfdst 5: Evaluatie
 • Hfdst 6: Selecteren, coachten en managen van instructeurs
 • Hfdst 7: Als specialist VTO werken binnen de HVZ

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • Bijdragen aan de (verdere) ontwikkeling van het zonale opleidingsbeleid met oog voor kwaliteit
 • Noden en vragen tot opleiding analyseren, beoordelen en bijsturen in het belang van een optimale werking van de hulpverleningszone
 • De mogelijkheden van ICT voor onderwijs en opleiding onderzoeken op efficiëntie, toepasbaarheid en relevantie
 • Op basis van inzicht in pedagogische hulpmiddelen en evaluatiemiddelen, bestaande middelen integreren en/of nieuwe middelen ontwerpen rekening houdende met de kwaliteitseisen
 • De rol van leiderschapsfuncties die belangrijk zijn voor het bewaken van het  opleidingsbeleid van de hulpverleningszone analyseren, beargumenteren en invullen

Doelgroep

 • Brandweermannen en vrouwen die aangesloten zijn bij een openbare brandweerzone.

Deelnamevoorwaarden

 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module bestaat uit 28u theorie en 12u koude praktijk

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk exaùenopdracht zijn.
 • voor deze moduel geldt een permanente evaluatie..

Details

Kenmerk Waarde
Duur 40 uur
Prijs 260,00
Erkenning Certificaat
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven