FOROP-1 (AT4511) - PIVO

FOROP-1 (AT4511)

FOROP - 1

Inhoud

Didactiek leerproces, pedagogische concepten en methodes, opmaak oefenkaarten, pedagogische hulpmiddelen, modelles, …

Leerdoelstellingen

Na de opleiding kun je:

 • De begrippen communicatie, feedback, opleiden en leren uitdrukken.
 • De didactiek van het leerproces begrijpen en de pedagogische concepten “actieve pedagogie” en preferentiële leerwijzen” toepassen.
 • De verschillende rollen en facetten van een ideale opleider identificeren.
 • De specifiteiten verbonden aan de animatie van een groep volwassenen en de houding van de opleider ten opzichte van “bijzondere karakters” identificeren.
 • De functies tijdens het animeren begrijpen en gebruiken.
 • De filosofie en het gebruik van de oefenkaart, het pedagogisch scenario en de link tussen beide begrijpen.
 • De algemene doelstelling van de specifieke/operationele doelstelling en hun verschillende niveaus onderscheiden.
 • De pedagogische methodes begrijpen en adequaat gebruiken.
 • De formatieve en certificatieve evaluatie onderscheiden en adequaat gebruiken.
 • De pedagogische hulpmiddelen adequaat gebruiken.
 • Een pedagogische sequentie/modelles geven op basis van een oefenkaart en van het bijhorende pedagogisch scenario.
 • De sterke en de verbeterpunten tijdens een animatie naar voor brengen.

Doelgroep

Alle personeelsleden die verbonden zijn aan een zone.

Beoordelingswijze

Het examen omvat een theoretisch gedeelte (schriftelijk) en een praktisch gedeelte (modelles). Voor beide onderdelen samen moet je minstens 50% van de punten behalen.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 40 uur
Prijs 260,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven