Excited Delirium Syndrome - De juiste reflex als eerstelijnspolitie - Module 2 - PIVO

Excited Delirium Syndrome – De juiste reflex als eerstelijnspolitie – Module 2

Na de Module 1 - Fenomeenherkenning wat een theoretische opleiding was, volgt nu de praktijk in Module 2 (4 uur).

Inhoud

Module 1:

Praktische gevalstudies analyseren en bespreken aan de hand van de beslissingsmatrix - 1uur;

Module 2:

- Module 2.1: Fysieke tussenkomst bij kenmerken van EDS - 1 uur;

- Module 2.2: Interventietechnieken bij kenmerken van EDS - Situationele oefeningen - 2uur.

Leerdoelstellingen

Op het einde van de opleiding zal de deelnemer in staat zijn kenmerken van excited delirium te herkennen, de potentiële gevaren ervan te kunnen inschatten en, binnen de limieten van hun eigen middelen en mogelijkheden, de crisissituatie zo optimaal mogelijk te benaderen, de persoon te fixeren, en een veilige professionele medische interventie toe te laten.

Doelgroep

Alle kaders van de geïntegreerde politie

Deelnamevoorwaarden

- Toestemming verkregen hebben van de respectievelijke overheid om deel te nemen;

- EDS Module 1 gevolgd hebben (EDA 7452 of 7453)

Beoordelingswijze

1) Formatieve Evaluatie:

- Doel: de deelnemers begeleiden in hun leerproces. Er wordt tijdens de opleiding nagegaan of de lerende de doelstellingen bereiken - zonder het toekennen van punten.

- Tijdens het onderwijsleergesprek en gevalstudies worden de deelnemers beoordeeld en bijgestuurd om zeker geen verkeerde reacties of verkeerde automatismen te creëren.

2) Procesevaluatie:

- Op het einde van de les wordt de feedback van de deelnemers gevraagd omtrent de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 4 uur
Prijs 60,00
EDA-nummer EDA7560
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven