Datagerichte verkeershandhaving i.s.m. VSV - PIVO

Datagerichte verkeershandhaving i.s.m. VSV

Inhoud

  • Bronnen van beschikbare data.
  • Ongevallenanalyse en formuleren van aanbevelingen.
  • Praktijkvoorbeelden van datagerichte verkeershandhaving.
  • Verkeersveiligheidsbeleid onderbouwd met cijfers.
  • Datagericht handhaven in de praktijk.
  • Verkeersbarometer en datawarehouse.
  • Aan de slag met open data.
  • Van applicatie naar verkeersveilige omgeving.
  • Nabespreking.

Leerdoelstellingen

Tijdens deze opleiding krijg je een duidelijk zicht op welke data er binnen een politiezone beschikbaar zijn en hoe je deze kan gebruiken om het handhavingsbeleid richting te geven (bv. tijdstip en locatie van controles, aanpassingen verkeersinfrastructuur, inzet van middelen…).

Doelgroep

De opleiding is gericht naar zowel calogpersoneel als politieambtenaren die bezig zijn met de beleidsmatige uitvoering van de verkeershandhaving.

Deelnamevoorwaarden

Akkoord van de korpschef, directeur of haar/zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. Deze opleiding wordt in samenspraak met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde georganiseerd.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 160,00
EDA-nummer EDA6206
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven