Coppra, strijd tegen radicalisering, extremisme en terrorisme - PIVO

Coppra, strijd tegen radicalisering, extremisme en terrorisme

Je verwerft inzicht in de radicaliseringsprocessen die mogelijks kunnen uitmonden in dreigingen of extremistisch geweld en/of terroristische aanslagen. Je hebt kennis van de verschillende partners en platformen, hun rol en activiteiten en je ziet het belang van een goede gecontextualiseerde informatiedoorstroming. Je bent je bewust van je rol als partner in de vroegtijdige detectie van verdacht gedrag of verandering en opvolging van geradicaliseerde entiteiten.

Inhoud

  • Het algemeen kader (Eu - Belgische wettelijke kader).
  • Radicaliseringsprocessen. • Indicatoren van verandering en pre-incident indicatoren.
  • De verschillende ideologieën en extremistische/terroristische groeperingen.
  • De toestand in België, fenomenen en tendensen en praktijkvoorbeelden.
  • De principes van informatie-gestuurde politiezorg en informatiedragers en het belang van goede contextualisering (richtlijnen MFO 3).

Doelgroep

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur of officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA3883
Startdatum 17-10-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Startdatum
17-10-2024
Prijs
130,00
Bijeenkomsten
1 bijeenkomst
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.