PREV-1 (BPA) - niveau 1 - PIVO

PREV-1 (BPA) – niveau 1

Deze module bestaat uit brandpreventieadviseur.

Inhoud

 • Hfdst 1 : Brandpreventieadviseur (BPA)

 

 

Leerdoelstellingen

 • De doelstellingen van  'deel 1 BPA' zijn:
  • alle burgers informeren, sensibiliseren en responsabiliseren ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van anderen met betrekking tot de brandrisico’s en de preventieve maatregelen die ze kunnen nemen (kwaliteitsvol brandpreventief materiaal, ...)
  • objectief en kosteloos advies geven op maat van de bewoner inzake de brandbeveiliging van een particuliere woning

Doelgroep

Bij voorkeur:

 1. Een uitgesproken interesse hebben voor alles wat te maken heeft met brandpreventie.
 2. Het vooropstellen van een deontologisch correcte houding, waaronder het zich houden aan de geheimhoudingsplicht t.a.v. de veiligheidstoestand van de betrokken burgers en t.a.v. de informatie die wordt ingewonnen bij de bezoeken aan privé-woningen.
 3. Beschikken over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden.
 4. Geen activiteiten uitvoeren die strijdig zijn met de rol als brandpreventieadviseur voor woningen.

Lesmethode en werkvormen

 • De cursus bestaat uit 8u theorie en 4u koude praktijk.

Beoordelingswijze

 • Deel BPA heeft een permanente evaluatie en er zal dus geen schriftelijk examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 12 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum 07-03-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Startdatum
07-03-2024
Prijs
Nader te bepalen
Bijeenkomsten
2 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Volzet