BO1-M2 Individuele bescherming - PIVO

BO1-M2 Individuele bescherming

Deze module bestaat uit AB1, AB2, AB3, VAL en BIN.

Inhoud

 • Hfdst 1: Wettelijk kader voor het gebruik van PBM
 • Hfdst 2: Soorten PBM en interventiekledij
 • Hfdst 3: Adembescherming
 • Hfdst 4: Procedure Brandweerman in Nood
 • Hfdst 5: Valbeveiliging

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • het beschrijven van het wettelijk kader voor het gebruik van  de PBM en IAT:
  • de soorten PBM en de interventiekledij
  • de individuele bescherming, de ademhalingsbescherming
  • de bescherming tegen chemische risico’s
  • de bescherming tegen brandwonden
  • de bescherming tegen radioactiviteit
  • de beschermingen bij de verdelging van wespennesten
  • de valbescherming, alsook voor het aanwenden van de hiermee verband houdende hulpmiddelen, technieken en procedures in het kader van koude oefeningen.

Doelgroep

 • Stagiair brandweerlieden

Deelnamevoorwaarden

 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module bestaat uit 6u theorie en 30u koude praktijk

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk en praktisch examen zijn.
 • Het gedeelte BIN is permanente evaluatie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 36 uur
Prijs 234,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven