Verkeerspolitie - Beveiligen incidenten op de openbare weg - PIVO

Verkeerspolitie – Beveiligen incidenten op de openbare weg

Inhoud

Theorie 4u:

  • Veiligheidsmaatregelen tijdens de hulpverlening, sensibilisering rond zichtbaarheid en bescherming, principes tactische inzet van het eerst aankomende voertuig, plaatsing van bijkomende signalisatievoertuigen, procedure voor de inzet van signalisatievoertuigen, verkeersregeling door de politie of brandweer.

Praktijk 4 uur:

  • Risicoanalyse en veiligheidsmaatregelen, tactische handelingen rond stilstaande voertuigen, opstelling op een oefenterrein, maquette oefening met verschillende wegindelingen en kruispunten, praktische oefening en schriftelijke testje.

Nabespreking.

Leerdoelstellingen

Je weet hoe je een incident op de openbare weg tijdens de vaststelling en de hulpverlening  optimaal signaleert en hoe je personen beveiligd door het tactische gebruik van urgentievoertuigen en signalisatievoertuigen.

Doelgroep

Operationeel lid van de geïntegreerde politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

  • Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
  • Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking en praktijkuitvoering in de klas a.d.h.v. didactisch materiaal met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
  • Praktijkuitvoering met opstelling van voertuigen op een oefenlocatie en/of op een maquette.

Beoordelingswijze

Formatieve evaluatie (doel: de deelnemers begeleiden in hun leerproces. Er wordt tijdens de opleiding nagegaan of de lerenden de doelstellingen bereiken – zonder het toekennen van punten).

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA6986
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven