Basisopleiding stedenbouwkundig medewerker - PIVO

Basisopleiding stedenbouwkundig medewerker

Heb jij nood aan een gestructureerde en grondige introductie tot het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening? Wil je meer zicht krijgen op de Vlaams Codex Ruimtelijke Ordening?

Deze opleiding is gebaseerd op het specifieke takenpakket van de medewerkers van de omgevingsambtenaar. Naast juridische en procedurele aspecten komen ook communicatieve en strategische vaardigheden aan bod.

Inhoud

Dag 1:

  • intro tot en belang van stedenbouw en ruimtelijke ordening
  • rondgang en plaatsbezoek projecten

 Dag 2:

  • basisbegrippen planologisch beleid
  • toepassing op het vergunningenbeleid

Dag 3:

  • basisbegrippen ruimtelijke beleidsvisies
  • toepassing op het vergunningenbeleid

Dag 4:

  • basisbegrippen van het bouwplan
  • vergunningsprocedure

Dag 5:

  • erfdienstbaarheden en betrokkenheid burger
  • handhaving en behandeling bezwaren

Doelgroep

Medewerkers van de gemeentelijke of provinciale omgevingsambtenaar die betrokken zijn bij de inhoudelijke behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen.

Je bent gestart of hebt al enkele maanden ervaring. Je voelt dat je elementaire kennis over het beleidsdomein ruimtelijke ordening mist

Voor gevorderde stedenbouwkundige medewerkers, komt er een aparte cursus van drie dagen (verwacht voorjaar 2025). 

Deelnamevoorwaarden

Je beschikt over een elementaire kennis van de werking van openbare besturen en van de administratieve handelingen

Lesmethode en werkvormen

Theorie afgewisseld met gevalstudies en praktische oefeningen.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 35 uur
Prijs 750,00
Startdatum 26-09-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
26-09-2024
Prijs
750,00
Bijeenkomsten
10 bijeenkomsten
Locatie
Provinciehuis Leuven
Beschikbare plaatsen
Volzet