Basisopleiding stedenbouwkundig medewerker - PIVO

Basisopleiding stedenbouwkundig medewerker

De inhoud van deze opleiding is gebaseerd op het takenpakket van stedenbouwkundig medewerkers / medewerkers van de dienst omgevingsvergunning die zich met stedenbouwkundige aspecten bezighouden. Na deze opleiding heb je een grondige kennis van het begrippenkader dat  in de stedenbouwkundige context wordt gebruikt. Daarnaast krijg je inzicht in de regelgeving op het vlak van stedenbouw.

Inhoud

Vanuit de evolutie van ruimte en bouwen krijg je inzicht in de verschillende begrippen die gehanteerd worden in de stedenbouw: ruimtelijk uitvoeringsplan, erfdienstbaarheid, structuurplanningsproces, enzovoort.


Je leert hoe je als stedenbouwkundig medewerker ruimtelijke kwaliteit bewaakt en welk planningsinstrumentarium je hiervoor gebruikt. De cursus behandelt de verschillende plannen en beleidskaders waar je aan moet aftoetsen.


Tenslotte leer je de relevante regelgeving kennen in het domein van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Doelgroep

Nieuwe stedenbouwkundig medewerkers. Elementaire kennis van de werking van openbare besturen volstaat om aan deze opleiding deel te nemen. Voor gevorderde stedenbouwkundige medewerkers, komt er een aparte cursus van drie dagen (verwacht najaar 2024). 

Lesmethode en werkvormen

Theorie afgewisseld met gevalstudies en praktische oefeningen.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 32.5 uur
Prijs 750,00
Startdatum 23-01-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
23-01-2024
Prijs
750,00
Bijeenkomsten
10 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 3 plaatsen beschikbaar.