Basisopleiding stedenbouwkundig medewerker - PIVO

Basisopleiding stedenbouwkundig medewerker

De inhoud van deze opleiding is gebaseerd op het takenpakket van stedenbouwkundig medewerkers / medewerkers van de dienst omgevingsvergunning die zich met stedenbouwkundige aspecten bezighouden. Na deze opleiding heb je een grondige kennis van het begrippenkader dat  in de stedenbouwkundige context wordt gebruikt. Daarnaast krijg je inzicht in de regelgeving op het vlak van stedenbouw.

Inhoud

Lesblok 1 (4 contactmomenten):
Begrippenkader. Vanuit de evolutie van ruimte en bouwen krijg je inzicht in de verschillende begrippen die gehanteerd worden in de stedenbouw: ruimtelijk uitvoeringsplan, erfdienstbaarheid, structuurplanningsproces ...

Lesblok 2 (4 contactmomenten):
Relevante regelgeving in het domein van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Doelgroep

Stedenbouwkundig medewerkers die nieuw zijn of een update wensen. Elementaire kennis van de werking van openbare besturen volstaat om aan deze opleiding deel te nemen.

Lesmethode en werkvormen

Theorie afgewisseld met gevalstudies en praktische oefeningen.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 54 uur
Prijs 1.188,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven