Auto - Prioritair rijden, End User - 16u - PIVO

Auto – Prioritair rijden, End User – 16u

Pivo beschikt over een gespecialiseerd opgeleid docententeam, bestaande uit meer dan 40 operationele politiemedewerkers die op professionele wijze en op wettelijke basis, prioritaire rijden op de openbare weg aanleren tijdens reële verkeerssituaties, op maat en ter plaatse in de eigen werkomgeving. Na een verkennend gesprek tekenen wij een opleidingstraject uit, en dit binnen het beschikbare budget. Verkeersveiligheid is essentieel, maar ook sensibilisering, nazorg, beleidsondersteuning en een individuele evelautaie per bestuurder maken deel uit van het brede aanbod.

Snelheid tijdens prioritair rijden wordt verkeersveiligheid voor iedereen ! 

Inhoud

 • Opfrissing wetgeving
 • Prioritair rijden op de openbare weg, deconditioneren binnen een veilig kader
 • Plaats op de rijbaan (stedelijk, secundair, snelweg)
 • Communicatie met andere weggebruikers
 • Basistechnieken prioritair rijden
 • Veiligheid en zichtbaarheid in de praktijk
 • Prioritaire rijtechnieken op kruispunten en bij afdeksituaties
 • Het begrip timing
 • Initiatie pedaaldiscipline, bochtentechnieken, keertechnieken
 • Oefenen in de eigen zone
 • Nabespreking

Leerdoelstellingen

Deze uitbreiding van de PRIO is een intense 2-daagse opleiding. Deze bestaat uit een PRIO opleiding, aangevuld met rijtechnische en politionele competenties. Een belangrijk bijkomend aspect van deze opleiding is het hanteren van rust in het voertuig en het bespreekbaar maken van elkaars rijstijl.

Doelgroep

Je bent belast met prioritaire rijopdrachten. Ook de verantwoordelijken binnen de organisatie die instaan voor de opvolging van het rijgedrag van medewerkers en de appreciatie ervan bij onregelmatigheden.

Deelnamevoorwaarden

Voorkennis - Je bent bij voorkeur in het bezit van het attest ‘risicoanalyse bij prioritair rijden - theorie 4u’.
Toelating van de directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Voornamelijk onderwijsleergesprek gelinkt aan praktijkuitvoering. Duaal leren, de cursisten beoordelen afwisselend de rijstijl van de collega bestuurder onder beheer van de docent.

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Theorie wordt onmiddellijk gelinkt aan praktijkoefeningen op de openbare weg en/of afgesloten terrein.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en een individueel gedetailleerd (niet uitsluitend) evaluatieverslag met vermelding van de 'rij skills' per cursist.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs Nader te bepalen
EDA-nummer EDA4640
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven