Auto - PRIBA+, Prioritair Rijden Basis Auto gevorderd - 36u praktijk - PIVO

Auto – PRIBA+, Prioritair Rijden Basis Auto gevorderd – 36u praktijk

Pivo beschikt over een gespecialiseerd opgeleid docententeam, bestaande uit meer dan 40 operationele politiemedewerkers die op professionele wijze en op wettelijke basis, prioritaire rijden op de openbare weg aanleren tijdens reële verkeerssituaties, op maat en ter plaatse in de eigen werkomgeving. Na een verkennend gesprek tekenen wij een opleidingstraject uit, en dit binnen het beschikbare budget. Verkeersveiligheid is essentieel, maar ook sensibilisering, nazorg, beleidsondersteuning en een individuele evelautaie per bestuurder maken deel uit van het brede aanbod.

Snelheid tijdens prioritair rijden wordt verkeersveiligheid voor iedereen ! 

Inhoud

Doorgedreven veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
Bijzondere vaardigheden, eigen aan specifieke politionele opdrachten.
Uitdieping van de in de basismodule aangeleerde attitudes, technieken en reflexen tot niveau van “onbewust bekwaam”.
Gedetailleerde inhoud kan opgevraagd worden.

Leerdoelstellingen

De PRIBA+ is een vervolgopleiding voor diensten die belast zijn met gespecialiseerde opdrachten, al dan niet in teamverband. Samenwerking staat centraal, naast het aanleren van verhoogde rijvaardigheidscompetenties. Deze intense opleiding wordt uitgevoerd met twee voertuigen, twee docenten en vier cursisten.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris van politie en belast met prioritaire opdrachten.

Deelnamevoorwaarden

Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs. Je hebt de voortgezette rijopleiding ‘politioneel bestuurder - basis’ gevolgd.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en praktijkuitvoering. Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Theorie kan onmiddellijk gelinkt worden aan praktijkoefeningen op de weg of afgesloten terrein.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en een individueel gedetailleerd (niet uitsluitend) evaluatieverslag met vermelding van de 'rij skills' per cursist.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 36 uur
Prijs Nader te bepalen
EDA-nummer EDA6332
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven