Auto - Achtervolgen en intercepteren - theorie - PIVO

Auto – Achtervolgen en intercepteren – theorie

Deze opleiding maakt integraal deel uit van volgende opleidingsdossiers: 

 • EDA7323 Achtervolgen en intercepteren 4 uur theorie.
 • EDA7445 Achtervolgen en intercepteren 4 uur praktijk.
 • EDA7324 Achtervolgen en intercepteren 8uur gespecialiseerde diensten.

Inhoud

Inleiding en Basisprincipes:

 • Optimaal gebruik van blauw knipperlicht en speciaal geluidstoestel.
 • Synergie mens / voertuig / omgeving.
 • De veiligheidsgordel.
 • Belangrijke principes.
 • Samenwerking tussen verschillende diensten.
 • Beslissing tot het starten en stoppen van de achtervolging.
 • Terminologie.
 • Bijkomende bepalingen voor achtervolgingen.

Reflexfase:

 • Kopploeg, staartploeg, bijstandsploegen.
 • De dispatching.

Beheersfase:

 • Kopploeg, staartploeg en bijstandsploegen.
 • Interceptiedispositief.
 • Locatie van interceptiepunten.
 • Opdracht interceptieploeg.
 • Opdracht tot inplaatsstelling.
 • Interceptiedispositief 2x2 of 3x3 met vaste doorlopende hindernis in de middenberm.
 • Interceptiedispositief 1x1.
 • Spijkereggen Samenwerking met andere steundiensten.
 • DAFA, DACH, DSU…DAO Constante herevaluatie.
 • Constante monitoring Wettelijk en reglementair kader.

Leerdoelstellingen

Je kan de basisprincipes van het achtervolgen en intercepteren omschrijven. Je kan een  onderscheidt maken van de verschillende fasen (reflexfase / beheersfase). Je kent alle modaliteiten om een interceptiedispositef op te stellen en weet welke middelen hierbij kunnen gebruikt worden. Je weet met wie en op welke manier wordt samengewerkt met andere betrokken diensten. Je voert steeds een herevaluatie uit van de situatie. Je kan het wettelijk en reglementair kader opsommen.

Doelgroep

Je maakt deel uit van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. 

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Goede kennis van de WPA en actueel in orde met de GPI48 (operationeel kader).

Lesmethode en werkvormen

 • Doceren.
 • Onderwijsleergesprek.
 • Demonstratie.
 • Rollenspelen kunnen eventueel gebruikt worden voor:
  • het omzetten van de voorziene theorie naar de praktijk.
  • het inoefenen van verschillende situaties.
  • het opstellen van het interceptiedispositief.
 • De cursus wordt gegeven aan de hand van de wetteksten, een handleiding en een presentatie. Ander didactisch materiaal kan ook bijkomend gebruikt worden.

Afstandsonderwijs met gebruik van presentatie en gepaste beelden.

Beoordelingswijze

De deelnemers worden begeleid in hun leerproces. Er wordt tijdens de opleiding nagegaan of de lerenden de doelstellingen bereiken, zonder het toekennen van punten/waarden.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 4 uur
Prijs 70,00
EDA-nummer EDA7323
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven