Aspirant inspecteur van politie - PIVO

Aspirant inspecteur van politie

De basisopleiding aspirant inspecteur is een opleiding van 12 maanden aangevuld met een probatiestage van 6 maanden. Een opleiding kan op verschillende momenten van het jaar starten. Meestal is dat op 01 maart, 01 juni, 01 oktober of 01 december.

Deze opleiding wordt aangevuld met een probatiestage van 6 maanden.

Als inspecteur lever je eerstelijns, gemeenschapsgerichte politiezorg. Wat dat precies betekent? Dat je deel wordt van een in de samenleving geïntegreerde politie. Inspecteurs staan als team ten dienste van de burger en gaan met de gemeenschappen op zoek naar gerichte oplossingen voor problemen. 

Ben je bezig met de selectieprocedure voor inspecteur, dan is volgende administratieve info zeker en vast nuttig. Vanaf de start van de opleiding ontvangt hij aspirantenverlof aan 2 dagen per maand. De 24 dagen aspirantenverlof worden door de school hoofdzakelijk ingepland tijdens de schoolvakanties van het regulier onderwijs. 2 dagen mag de aspirant zelf vrij inplannen. De aspirant heeft gedurende de opleiding geen premies en vergoedingen (weekend-, nacht- en overuren). 

Inhoud

De opleiding aspirant inspecteur is opgesplitst in 2 blokken en verschillende clusters. De aspiranten moeten slagen op beide blokken.

Elke cluster bevat een reeks vakken, gedoceerd door (vooral) ervaringsdeskundigen vanop het terrein.

Blok 1 :
cluster 1 : de politiediensten in relatie tot de bestuurlijke en gerechtelijke organisatie van 40 studie-uren;
cluster 2 : wet op het politieambt van 40 studie-uren;
cluster 3 : politionele deontologie van 24 studie-uren;
cluster 4 : inleiding recht van 60 studie-uren;
cluster 5 : wegcode van 30 studie-uren;


Blok 2 :
cluster 6 : domeinspecifiek recht van 120 studie-uren;
cluster 7 : informatiemanagement van 122 studie-uren;
cluster 8 : politioneel onthaal en bejegening van 78 studie-uren;
cluster 9 : politioneel tussenkomen van 176 studie-uren;
cluster 10 : onderzoeken van 100 studie-uren;
cluster 11 : verkeer van 114 studie-uren;

Transversale clusters, doorheen blok 1 en 2 :
cluster 12 : maatschappelijke oriëntering van 32 studie-uren;
cluster 13 : communicatie van 100 studie-uren;
cluster 14 : sport van 90 studie-uren;
cluster 15 : geweld- en stressbeheer van 188 studie-uren.

Gedurende 3 periodes werkplekleren krijgt de aspirant de kans om kennis te maken met de werkvloer.

Doelgroep

Is blauw je favoriete kleur, ben je flexibel als een kat én een teamplayer pur sang die vandaag wat wil betekenen voor de maatschappij van morgen? Dan moet je inspecteur worden, bij de Lokale of Federale Politie.

Op lokaal niveau doe je dat bij de interventiedienst, de wijkdienst, de jeugddienst, de recherche, enzovoort. Op federaal niveau kan je jezelf specialiseren. Denk aan de hondensteundienst, de luchthavenpolitie, spoorwegpolitie, scheepvaartpolitie of gerechtelijke politie. De gemeenschappelijke deler: als inspecteur lever je eerstelijns, gemeenschapsgerichte politiezorg. Wat dat betekent? Dat je deel wordt van een in de samenleving geïntegreerde politie.

Deelnamevoorwaarden

Om tot deze basisopleiding worden toegelaten, dien je te voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, waarbij het slagen in de selectieproeven er één van is.

Voor meer info zie JobPol.be

Lesmethode en werkvormen

De gebruikte werkvormen zijn congruent aan de lesinhoud en de evaluatiemethodes.

Deze worden gedifferentieerd naar de noden van de cursisten en zijn praktijkgericht.

Beoordelingswijze

Op het einde van elke blok wordt een examen afgenomen. Voor blok 1 beperkt zich dat tot een schriftelijk examen. Voor blok 2 wordt, naast het schriftelijk examen, ook een mondeling en praktisch examen afgenomen.

Als aspirant moet je slagen op elke cluster door minimum 12 op 20 te scoren.

 

Details

Kenmerk Waarde
Prijs Nader te bepalen
EDA-nummer EDA5586
Edities Geen editie gepland
Alle details weergeven
Inschrijven