Zedeninspecteur voor ZSG - PIVO

Zedeninspecteur voor ZSG

Inhoud

MODULE  nr. 1 : Juridische aspecten m.b.t. zedenfeiten, stalking, fysiek en seksueel geweld bij volwassenen

MODULE  nr. 2 :  Holistische zorg na seksueel geweld

MODULE  nr. 3 : forensisch onderzoek

MODULE  nr. 4 :  Gedeeld beroepsgeheim

MODULE  nr. 5 : Valse aangiftes

MODULE  nr. 6 : Eerste opvang van volwassen slachtoffers van zedendelicten  

MODULE  nr. 7 :  Zedeninspecteur in de praktijk

MODULE  nr. 8 : gespreks- en verhoortechnieken bij volwassen slachtoffers van fysiek en seksueel geweld

MODULE  nr. 9 : Aangifte van zedenfeiten met minderjarige slachtoffers

MODULE  nr. 10 :  Rollenspel

MODULE  nr. 11 :  Intoxicatie & seksueel geweld, date rape & drugs

MODULE  nr. 12 :  Kwetsbare groepen

MODULE  nr. 13 : Psychische gevolgen van seksueel geweld

MODULE  nr. 14 : Zelfzorg, impact op de hulpverlener

MODULE  nr. 15 : Profiel van slachtoffer en  verdachte van zedenfeiten  (ViCLAS)

MODULE  nr. 16 : Mogelijkheden DNA in een zedenonderzoek

MODULE  nr. 17 : organisatie ZSG / inzetbaarheid zedeninspecteurs

MODULE  nr. 18 : samenwerking met het parket

 

Leerdoelstellingen

De opleiding moet de zedeninspecteur in staat stellen om professioneel volwaardig mee te draaien in het ZSG en een kwalitatieve opstart, in al zijn facetten, van een zedenonderzoek te garanderen.

Doelgroep

Geïntegreerde politie:

 • Lokale politie
 • Federale politie

Operationele personeelsleden

 • Inspecteur
 • Hoofdinspecteur
 • Commissaris 

Deelnamevoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

 • Deel uitmaken van het operationeel kader
 • Blijk geven van : flexibiliteit, samenwerkingszin, luistervaardigheid, empathie
 • Kunnen omgaan met verschillende categorieën slachtoffers (kinderen, volwassenen, ouderen, kwetsbare personen, ongeacht hun seksuele geaardheid)
 • Kunnen omgaan met seksualiteit (i.c. bespreekbaarheid van dit onderwerp, omgaan met misbruik enz.)
 • Gespreks- en verhoortechnieken beheersen
 • Kwalitatief proces-verbaal schrijven
 • Signalen seksueel misbruik opmerken
 • Schriftelijke, verbale en non-verbale communicatie voldoende onder de knie hebben
 • Sporenbewust optreden
 • Geschikt bevonden worden na een multidisciplinaire screening. (samenstelling van selectiejury te bepalen). Deze jury zal onder andere gebruik maken van de vragenlijsten rond “rape myth acceptance” opgesteld door Prof. Ines Keygnaert.
 • De kandidaat is geschikt indien hij een resultaat van minstens 60% behaalt na de screening

Vrijstellingen 

Cursisten die reeds met succes de functionele opleiding TAM-verhoorder gevolgd hebben en bijkomend nog steeds actief zijn binnen de permanentie van een TAM-netwerk zijn vrijgesteld voor module 8 en module 9 van de opleiding Zedeninspecteur.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

 • Doceren, onderwijsleergesprek, oefeningen en rollenspel.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 72 uur
Prijs Nader te bepalen
EDA-nummer EDA7269
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven