Wegwijs in het strafrecht voor het calogpersoneel - PIVO

Wegwijs in het strafrecht voor het calogpersoneel

Je verwerft de basiskennis om zelfstandig een artikel uit het strafwetboek te analyseren. Je kan veel voorkomende misdrijven analyseren. Je kan de bestanddelen van een misdrijf bepalen en de omstandigheden van aard de toepassing van de wet te veranderen herkennen.

Inhoud

  • Het gebruik van het strafwetboek.
  • De soorten misdrijven en hun bestraffing.
  • Begrippen: strafbare poging, het misdrijf en de deelneming.
  • De bestanddelen van een misdrijf.
  • De omstandigheden van aard de toepassing van de wet te wijzigen.
  • Veel voorkomende misdrijven: misdaden en wanbedrijven tegen personen en eigendommen, zedendelicten, belaging, bedreigingen, …
  • Nabespreking.

Doelgroep

Alle calog personeelsleden.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 250,00
EDA-nummer EDA5533
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven