Wegwijs in het politiewerk voor het calogpersoneel - PIVO

Wegwijs in het politiewerk voor het calogpersoneel

Je verwerft kennis in de organisatie van een lokale politiezone. Je hebt inzicht in de politionele kaders en hun bevoegdheden. Je kent de meest voorkomende juridische begrippen en begrijpt het politionele vakjargon.

Inhoud

  • Het logistiek kader, als component van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie (CALog).
  • Politiekaders en bevoegdheden.
  • Functionaliteiten van een lokaal politiekorps.
  • Juridische begrippen en vakjargon politie (proces-verbaal, verhoor en Salduz, kantschrift, slachtoffer en getuige, dader of verdachte, klacht of aangifte, betekening, intrekking, in beslag nemen, vrijheidsberoving, …).
  • Organisatie en werking van de lokale politie (algemeenheden en filosofie, beleidsmatige werking opgenomen in ZVP (LPI), Community Policing, Politiecollege en politieraad, …).
  • Functiegroep (logistiek, economaat & technische steun) binnen de lokale politiezone.

Doelgroep

Alle calog personeelsleden.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA5028
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven