Wegwijs in de vreemdelingenwetgeving - PIVO

Wegwijs in de vreemdelingenwetgeving

Je weet welke vreemdelingenpopulatie België rijk is, je situeert de internationale wetgevende structuren en partners.

Je kent de internationale en nationale wetgeving en je kan frauduleus gebruik van documenten herkennen.

Inhoud

  • Internationale en nationale context.
  • Internationale en nationale wetgevende structuren en partners.
  • Internationale en nationale wetgeving.
  • Frauduleus gebruik van documenten.
  • Regelgeving: binnenkomstvoorwaarden, verblijfsvoorwaarden, grondig lezen IK/PP/Visa en verblijfsvergunningen (België en EU).
  • Bespreking van de verschillende partners (DVZ/AIK/NGO's/IOM/ ...). Trends en cijfers (Politiële en bestuurlijke beeldvorming en trends).
  • Aandachtspunten bij het verhoor en het opstellen van het proces-verbaal.

Doelgroep

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 250,00
EDA-nummer EDA1481
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven