Weg- en werfsignalisatie plaatsen - PIVO

Weg- en werfsignalisatie plaatsen

De opleiding weg- en werfsignalisatie wordt op maat van de klant inhoudelijk aangepast voor alle medewerkers die met dit thema in aanraking komen tijdens de uitvoering van hun taken. De opleiding wordt bij voorkeur bij de klant op de werkvloer georganiseerd. Voor het theoretische lesdeel beschikt de klant over een voldoende ruim leslokaal en kan een beamer en pc worden voorzien door zowel de klant of het PIVO (onderling af te spreken). Voor het prakijkgedeelte voorziet de klant in een aantal vastgelegde verkeersborden, hetzij in een loods of buitenterrein.

Inhoud

Theorie:

  • Basisprincipes bij de plaatsing van tijdelijke wegsignalisatie.
  • De voornaamste borden en hun betekenis.
  • Openbare werken in functie van de maximum toegelaten snelheid.
  • Het signalisatieplan en de uitvoering ervan op de openbare weg.
  • De wegomleiding en duidelijke signalisatie.
  • Plaatsen en signaleren van een container op de openbare weg.
  • Beschermingsmiddelen en veiligheidsaspecten bij de plaatsing van wegsignalisatie.

Praktijk:

  • Demonstratie en oefeningen.

Leerdoelstellingen

Je kent de principes van de plaatsingsvoorwaarden om tijdelijke signalisatie te plaatsen op de openbare weg. Je kent de betekenis van de voornaamste borden en kan deze correct plaatsen in combinatie met andere verkeersborden of bestaande wegsignalisatie. Je kent de basisprincipes van de maximaal toegelaten snelheid in functie van de categorisering van werken op de weg. Je kan een lokale wegomleiding voorzien van een duidelijke signalisatie. Je kan een signalisatieplan lezen en dit correct uitvoeren. Je kent de geldende veiligheidsvoorschriften.

Doelgroep

Medewerkers van technische diensten die werken op de openbare weg moeten uitvoeren.

Deelnamevoorwaarden

Aanvaarding van het bestek door de directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Na een theoretische uiteenzetting van het onderwerp worden concrete situaties gedemonstreerd en ingeoefend.

Beoordelingswijze

De docent bepaalt de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven