Webinars 'Heads Up Overheidsopdrachten' - PIVO

Webinars ‘Heads Up Overheidsopdrachten’

De 5 provinciale bestuursscholen slaan de handen in elkaar. Samen bieden we overheden en andere organisaties die de regels van de overheidsopdrachten moeten volgen een boeiende reeks webinars aan.

NIEUW CONCEPT

Een reeks van 5 webinars van 1 uur, waarin telkens één specialist één specifiek topic onder de loep neemt.

Voor deze webinars betaal je niet per deelnemer maar per bestuur! Of anders gezegd: je bestuur betaalt 1 keer 200 EUR voor alle webinars. Ongeacht wie de webinar bijwoont, met hoeveel, welke webinar je volgt, allemaal of slechts 1.

 

Inhoud

De basisprincipes van het besproken topic worden bondig, overzichtelijk én praktisch meegegeven.

 • 26/5/2023: Wijzigingen aan de opdracht – Bart Noppe
 • 02/06/2023: Marktverkenning (en herzieningsformules) – Marc De Caster
 • 09/06/2023: Opdrachten van beperkte waarde – Tessa Jordens
 • 16/06/2023: Duurzaam aankopen – Sofie Logie
 • 23/06/2023: De leidend ambtenaar – Lotte Ottevaere

De webinars vinden plaats op een vrijdag tussen 11u en 12u.

 

Wijzigingen aan de opdracht – 26/05/2023

Een overheidsopdracht wordt idealiter volledig uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden die werden opgenomen in de opdrachtdocumenten in combinatie met de offerte van de gegunde opdrachtnemer. Toch blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht soms een wijziging nodig. Deze korte samenvatting geeft een overzicht van de meest gebruikte wijzigingsmogelijkheden en hun toepassingsvoorwaarden, die door de aanbestedende overheid kunnen worden aangewend tijdens de uitvoering van de opdracht.

 • overzicht van de meest gebruikte wijzigingsgronden op initiatief aanbestedende overheid
 • inzicht in toepassingsvoorwaarden 

Marktverkenning en herzieningsformules – 02/06/2023

Voorafgaandelijk aan het afwegen van de toepasselijke procedure(s) dient er een belangrijke voorbereidende fase te gebeuren: de marktverkenning. Een goede marktverkenning zal je in staat stellen een beter bestek te schrijven en de juiste procedure toe te passen. Omdat een bestek meestal de offertes krijgt die het verdient, zorg je maar beter voor een zorgvuldige voorbereiding van de opdracht. Maak tijd voor kwaliteit!

Gezien de volatiele markt van de laatste jaren, zal in dit webinar ook stilgestaan worden bij mogelijke herzieningsformules.

Opdrachten van beperkte waarde – 09/06/2023

Tijdens het webinar wordt ingezoomd op de opdrachten van beperkte waarde of de zogenaamde aanvaarde facturen. Kleinere overheidsopdrachten, tot een geraamd bedrag van 30.000 euro excl. btw, kunnen op een zeer soepele wijze toegewezen worden zonder dat er een formele plaatsingsprocedure aan te pas komt. Doch zijn er veel valkuilen aan verbonden naast de beperkte regels waar we tijdens het webinar op inzoomen.

Opdrachten van beperkte waarde:

 • Begripsomschrijving
 • Wettelijk kader
 • Do's & don'ts
 • Valkuilen
 • Praktische tips

Duurzaam aankopen – 16/06/2023

Duurzaam aankopen valt eigenlijk uiteen in twee onderdelen: Sociale ondernemingen enerzijds (kansarmen, mindervaliden, lokale ondernemeningen (toegangsvoorwaarden, selectiecriteria, gunnings- en uitvoeringsvoorwaarden)) en milieugebonden zaken anderzijds (ontwerpen en gebruik, zakelijke rechten erfpacht bijv. op zonnepanelen).

In dit webinar krijgt u de belangrijkste aandachtspunten mee om feilloos duurzaam aan te kopen.

De leidend ambtenaar – 23/06/2023

In dit webinar wordt dieper ingegaan op de rol van de leidend ambtenaar: Hoe wordt een leidend ambtenaar aangesteld? Wat is het verschil tussen een intern en een extern leidend ambtenaar? Wat zijn de bevoegdheden van de leidend ambtenaar (en wat niet)?

Wil je helder op een rij hebben wat de rol van de leidend ambtenaar inhoudt, dan is dit webinar perfect voor jou.

 

 

Doelgroep

De webinars richten zich in eerste instantie tot medewerkers die al een basis overheidsopdrachten hebben, maar die rond bepaalde topics een opfrissing kunnen gebruiken. Uiteraard zijn ook alle andere geïnteresseerden welkom.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 5 uur
Prijs 200,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven