VPV 6 - Ambulancier plus - PIVO

VPV 6 – Ambulancier plus

Hulpverlener-ambulanciers moeten jaarlijks minstens 24 uur permanente vorming volgen. 

Dit is één van de verplichte onderwerpen.

Je moet eerst VPV 5 volgen vooraleer VPV 6 te volgen.

Inhoud

 • Anatomie van het hart
 • Fysiologie van het hart
 • Elektrische activiteit van het hart
 • De 12-lead ECG
 • Rol van de hulpverlener-ambulancier bij BLS en ALS
 • ECMO en ECLS
 • Syncope
 • Pijn op de borst: angina pectoris, acuut myocardinfarct

Leerdoelstellingen

De cursist:

 • Krijgt inzicht in de anatomie en fysiologie van het hart en de hartwerking.
 • Kan correct een ECG aanleggen.
 • Kan zijn taak binnen het ALS-protocol toelichten en correct toepassen.
 • Kan aangeven wanneer ECMO aangewezen is.
 • Kan de tekens van een deteriorerende patiënt correct inschatten en er naar handelen.
 • Kan de cardiale pathologieën correct herkennen en er naar handelen.
 • Kan de casussen correct benaderen en de juiste hulpverlening opstarten.

Doelgroep

Hulpverlener-ambulanciers met een geldig brevet.

Deelnamevoorwaarden

In het bezit zijn van een geldig brevet van hulpverlener-ambulancier.

Eerst VPV 5 gevolgd hebben.

Lesmethode en werkvormen

Korte theoriestukken afgewisseld met vaardigheidsstations en casussen. 

Beoordelingswijze

Aanwezigheid en positieve, actieve deelname aan de les.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 3 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven