VPV 4 - GPS, tips and tricks - PIVO

VPV 4 – GPS, tips and tricks

Hulpverlener-ambulanciers moeten jaarlijks minstens 24 uur permanente vorming volgen. 

Dit is één van de verplichte onderwerpen.

Inhoud

  • De basis rond de manier van werken van een GPS (of equivalent systeem) en absoluut nodige satellieten.
  • Begrijpen van de technische kwetsbaarheden van GPS (of equivalente systemen).
  • "lezen" van de gebruiksomgeving onderweg naar een interventie, om te anticiperen op mogelijke GPS problemen.
  • De types interventiebestemming begrijpen, om te anticiperen op mogelijke routeringsproblemen met GPS.
  • Als gebruiker leren herkennen van verschillende types probleemwerking van GPS.
  • Begrijpen van interoperabiliteit tussen GPS, Galileo en andere systemen.
  • Nut van papieren (of niet GPS) cartografie & van  een goede terreinkennis.
  • Kwetsbaarheden van digitale cartografie (& 4G/5G).

Doelgroep

Hulpverlener-ambulanciers met een geldig brevet.

Deelnamevoorwaarden

In het bezit zijn van een geldig brevet van hulpverlener-ambulancier.

Lesmethode en werkvormen

Online les met activerende werkvormen en interactieve vraagstelling.

Beoordelingswijze

Aanwezigheid en positieve, actieve deelname aan de les.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 3 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven