VPV 3 - Actiekaarten MIP/BITS/benaderingsschema - PIVO

VPV 3 – Actiekaarten MIP/BITS/benaderingsschema

Hulpverlener-ambulanciers moeten jaarlijks minstens 24 uur permanente vorming volgen. 

Dit is één van de verplichte onderwerpen.

Inhoud

  • Voorstelling en werking van de vernieuwde actiekaarten MIP
  • Voorstelling van BITS
  • Werkwijze BITS
  • Voorstelling vernieuwd benaderingsschema
  • Voorstelling enkele bruikbare apps voor de hulpverlener-ambulancier

Leerdoelstellingen

De cursisten: 

  • kunnen werken met de vernieuwde actiekaarten MIP
  • kunnen het principe achter BITS toelichten
  • kunnen werken met BITS in het werkveld
  • krijgen inzicht in het vernieuwde benaderingsschema
  • kunnen de meerwaarde inzien van de getoonde apps

Doelgroep

Hulpverlener-ambulanciers met een geldig brevet.

Deelnamevoorwaarden

In het bezit zijn van een geldig brevet van hulpverlener-ambulancier.

Lesmethode en werkvormen

Online les met activerende werkvormen en interactieve vraagstelling.

Beoordelingswijze

Aanwezigheid en positieve, actieve deelname aan de les.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 3 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven