VPV 2 - Immobilisatie anno 2023 - PIVO

VPV 2 – Immobilisatie anno 2023

Hulpverlener-ambulanciers moeten jaarlijks minstens 24 uur permanente vorming volgen. 

Dit is één van de verplichte onderwerpen.

Inhoud

  • Het benaderingsschema.
  • Theorie van de immobilisatie 2023.
  • Uitleg van het algoritme.
  • Uitleg van de Nexus criteria.
  • Casuïstiek en praktijkoefeningen.

 

Leerdoelstellingen

  • De cursist kent het benaderingsschema en kan het toepassen.
  • De cursist kent de nieuwe immobilisatierichtlijnen en kan ze toepassen.
  • De cursist kent het algoritme en kan het toepassen.
  • De cursist kent de Nexus criteria en kan ze op een correcte manier gebruiken.
  • De cursist kan de verschillende scenario's op een juiste manier oplossen.

 

Doelgroep

Hulpverlener-ambulanciers met een geldig brevet.

Deelnamevoorwaarden

In het bezit zijn van een geldig brevet van hulpverlener-ambulancier.

Lesmethode en werkvormen

Korte theoriestukken afgewisseld met vaardigheidsstations en casussen. 

Beoordelingswijze

Aanwezigheid en positieve, actieve deelname aan de les.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 3 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven