VPV 1 - Reanimatie baby en volwassene - PIVO

VPV 1 – Reanimatie baby en volwassene

Hulpverlener-ambulanciers moeten jaarlijks minstens 24 uur permanente vorming volgen. 

Dit is één van de verplichte onderwerpen.

Inhoud

 • Het benaderingsschema
 • Theorie van de reanimatie volwassene
 • Theorie van de reanimatie baby
 • Het gebruik van het AED toestel
 • De verstikking
 • De veiligheidshouding
 • Praktijkoefeningen

Leerdoelstellingen

 • De cursist kent het benaderingsschema en kan het toepassen.
 • De cursist kent het reanimatieschema van de volwassene en kan het toepassen.
 • De cursist kent het reanimatieschema van de baby en kan het toepassen.
 • De cursist kent het gebruik van het AED toestel en kan dit op een correcte manier gebruiken.
 • De cursist ken de verschillende scenario's in de verstikking en kan telkens de juiste techniek toepassen.
 • De cursist kant de voor en nadelen van de veiligheidshouding en kan deze techniek correct toepassen.

Doelgroep

Hulpverlener-ambulanciers met een geldig brevet.

Deelnamevoorwaarden

In het bezit zijn van een geldig brevet van hulpverlener-ambulancier.

Lesmethode en werkvormen

Korte theoriestukken afgewisseld met vaardigheidsstations en casussen. 

Beoordelingswijze

Aanwezigheid en positieve, actieve deelname aan de les.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 3 uur
Prijs Nader te bepalen
Erkenning Attest
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven