Inspiratiedag: visie als basis voor een sterke RPR - PIVO

Inspiratiedag: visie als basis voor een sterke RPR

Het nieuwe Rechtspositiebesluit (RPR) geeft lokale besturen heel wat ruimte om een modern personeelsbeleid te kunnen voeren.

Toch is het van belang om als lokaal bestuur bij de uitwerking van de lokale rechtspositieregeling te vertrekken vanuit de visie en strategie van de organisatie. Pas wanneer je die visie duidelijk in kaart hebt gebracht en de consequenties voor het personeelsbeleid kent, kun je vormgeven aan je lokale RPR.

Tijdens deze halve dag staan we stil bij: 

  • Met welke uitdagingen hebben we te maken?
  • Hoe positioneren we ons als werkgever? 
  • Wat wil je bereiken en wat is daarvoor nodig op personeelsvlak? 
  • Hoe zit dat dan vandaag? Waar lopen we tegenaan?
  • Gaan we meer samenwerken met andere besturen?

Inhoud

  • Brainstorm: waar lopen we vandaag tegenaan op vlak van personeelsbeleid?
  • Blik vooruit: waar willen we naartoe? Wat hebben we gemeenschappelijk? 
  • Vertaling naar de praktijk: wat is er nodig op vlak van personeelsbeleid? 
  • Vertaling naar de RPR.
  • Plan van aanpak: wie zijn onze stakeholders, uitwerking tijdlijn …?

Vanaf 12.00 uur is er een lunch voor de deelnemers.

Doelgroep

Medewerkers en leidinggevenden in lokale besturen die verantwoordelijk zijn voor personeelsbeleid en rechtpositieregeling

Details

Kenmerk Waarde
Duur 3 uur
Prijs 92,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven