VERKEER - Verzekering van voertuigen - PIVO

VERKEER – Verzekering van voertuigen

Inhoud

 • Wettelijke basis en toepassing van de wet op de verplichte verzekering van motorvoertuigen.
 • Uitzonderingsmaatregelen.
 • Verzekeren van verschillende categorieën voertuigen:
  • o.a. voortbewegingstoestellen, elektrische fietsen, gemotoriseerde voertuigen, aanhangwagens, …
 • De wijze van controle (de gestelde controle en de controle via ANPR-camera).
 • Optreden bij een niet-verzekerd voertuig.
 • Beslag en soortgelijke maatregelen.
 • Procedures van inbeslagname.
 • Het proces-verbaal van vaststelling.
 • Verwittiging en kennisgeving aan de eigenaar van het voertuig.

Leerdoelstellingen

Je kent de verplichte dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorvoertuig aanleiding kan geven. Je kan op een wettelijke wijze een controle uitvoeren en optreden bij de vaststelling van een niet-verzekerd voertuig. Je kan eventueel beslag of een andere maatregel hierbij uitvoeren. Je kan een kwaliteitsvol proces-verbaal opstellen.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA5115
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven