Verwerking van operationele politionele informatie door het Calog personeel - PIVO

Verwerking van operationele politionele informatie door het Calog personeel

De wet van 31 juli 2020 – Wet tot regeling van de verwerking van operationele politionele informatie door het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie stelt dat Calog personeelsleden die een bijdrage leveren bij de uitvoering van taken van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie en in het bijzonder aan de verwerking van persoonsgegevens, zoals vermeld onder het hoofdstuk informatiebeheer in de WPA, een opleiding dienen te volgen met als doel te beschikken over de vereiste kennis en richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van deze opdrachten en de gepaste verwerkingen. Op het einde van deze opleiding heb je kennis gekregen van het wettelijk kader, de reikwijdte van de wetgeving, de concepten en principes van gegevensbescherming, de impact, de repercussies van deze wetgeving op het dagelijkse werk en de plaats als lid van het CALog-personeel voor wat betreft de missies, de verantwoordelijkheid en de rol in de verwerking van politie-informatie.

Inhoud

  • Het wettelijk en regelgevend kader.
  • De betrokkenen en de rol en missies van de DPO.
  • De verschillende soorten databanken.
  • Verwerkingsvoorwaarden door CALog-medewerkers.
  • De voorwaarden en modaliteiten voor legitieme toegang tot databanken en het gebruik van de reden voor raadpleging.
  • Aandachtspunten bij normaal gebruik.
  • Datalek en beveiligingsincident.
  • Het COC.

Doelgroep

Lid zijn van het Calogkader van de Geïntegreerde Politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA7485
Startdatum 25-06-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Startdatum
25-06-2024
Prijs
130,00
Bijeenkomsten
1 bijeenkomst
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.