Signalisatieplannen lezen en interpreteren i.s.m. VSV - PIVO

Signalisatieplannen lezen en interpreteren i.s.m. VSV

Inhoud

  • Principes.
  • Juridisch kader en rechtspraak.
  • Aanvullende reglementen vs tijdelijke politieverordeningen.
  • Plaatsingsvoorwaarden verkeerstekens en impact.
  • Opstellen en begrijpen van een signalisatieplan.
  • Uitvoeren of controleren op de uitvoering van een signalisatieplan.
  • Praktische voorbeelden en valkuilen.
  • Nabespreking.

Leerdoelstellingen

Je verwerft inzicht in de basisprincipes rond het plaatsen van verkeerstekens op de openbare weg. Je leert hoe je een eenvoudig signalisatieplan kan uitschrijven alsook de uitvoering of controle op de uitvoering ervan. We gaan dieper in op de wettelijke basis van de wegsignalisatie en hoe die moet worden opgenomen in de regelgeving.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot politieambtenaren (werkzaam bij de bestuurlijke overheid of een geïntegreerde politiedienst belast met verkeersgerelateerde zaken), lokale (mobiliteits)ambtenaren en elke persoon die verkeersadvies moeten geven bij tijdelijke maatregelen zoals wegenwerken en evenementen.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
Deze opleiding wordt in samenspraak met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde georganiseerd.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 160,00
EDA-nummer EDA6142
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven