Verkeerspolitie - Basisverkeer + Zwaar vervoer - PIVO

Verkeerspolitie – Basisverkeer + Zwaar vervoer

Deze opleiding is de vroegere opleiding verkeerspolitie met nummer EDA 2113 - Verkeerspolitie, bijzondere bekwaamheid (396u) die vanaf nu bestaat uit: 

 • EDA7646* Verkeerspolitie – Basisverkeer (236u).
 • EDA7647* Verkeerspolitie – Zwaar vervoer (160u).

De beiden opleidingen dienen aansluitend gevolgd te worden, de cursist schrijft zich voor beiden in, behoudens vrijstelling!

Inhoud

Functionele Opleiding

Deel 1 Theorie 196u:

Module 1 - Integratie in de functie van de verkeerspolitie:

 • 1.1 Onthaal / Inleiding tot verkeer / Strategie (8u).
 • 1.2 EHBO (8u) / PV Verkeer (8u) / Onmiddellijke inning (4u).
 • 1.3 Basiscontrole (8u) / Vreemdelingenwetgeving (8u) + ‘Achtervolgen en intercepteren’ (4u).

Module 2 - Studie van het verkeer:

 • 2.1 Rijbewijs (8u) / Alcohol/drugs in verkeer (8u) / Wegcode (24u).
 • 2.2 Inschrijving voertuigen (8u) / Commerciële platen (4u) / Verzekering (4u) / Weegapplicatie (4u) Technische Eisen (40u) / Bezoldigd zakenvervoer (16u) / Individueel bezoldigd personenvervoer (8u).
 • 2.3 Verkeersongeval + PV VKO (24u – geen signa).

Deel 2 - Praktijk 40u:

 • 2.4 = Basiscontrole met accenten op Alcohol/drugs in verkeer / WeegApp / Technische eisen / Bezoldigd zakenvervoer (8u) / Individueel bezoldigd personenvervoer (8u).

Evaluatie, schriftelijk en praktisch examen

Functionele Opleiding ‘Zwaar vervoer’ - Theorie = 120 u:

 • Module 1 Controle Langs de Weg  (4u) / Technische Eisen (8u – vrachtwagens + autobus/car) Tachograaf en rij-en rusttijden (40u) / Programma tachograaf (4u) Uitzonderlijk Vervoer (16u).
 • Module 2 Ladingzekering (16u) / ADR (24u) / Bezoldigd personenvervoer (8u).

Functionele Opleiding ‘Zwaar vervoer’ Praktijk = 40 u:

 • Module 3 Verkeercontrole ‘zwaar vervoer’ met accenten op Uitzonderlijk Vervoer en Ladingzekering (8u) / Tachograaf en programma (12u) / ADR (8u) / Bezoldigd personenvervoer (8u) Controle Langs de Weg en Technische Eisen (4u).

Evaluatie, schriftelijk en praktisch examen.

 

Leerdoelstellingen

Je maakt bij voorkeur deel uit van een verkeersdienst.  Wat betreft het onderdeel basisverkeer zijn de volgende doelstellingen van toepassing:

Je kent de regelgeving op het wegverkeer en kan hierop een effectieve controle uitoefenen. Je kan desgevallend overgaan tot het opstellen van een kwaliteitsvol proces-verbaal, onmiddellijke inning of andere.

Wat betreft het onderdeel zwaarvervoer zijn de volgende doelstellingen van toepassing:

Je kent de regelgeving op het zwaar vervoer en kan hierop een effectieve controle uitoefenen en de nodige maatregelen treffen. Je kan desgevallend overgaan tot het opstellen van een kwaliteitsvol proces-verbaal, onmiddellijke inning of andere.

Doelgroep

Personeelsleden die lid zijn van het operationeel basiskader, het middenkader of het officierskader. Bij mobiliteit, aangewezen zijn voor een functie van verkeerspolitie in een korps van de federale politie, voor zover dat die betrekking als dusdanig in de personeelsformatie is voorzien.

Deelnamevoorwaarden

 • Lid zijn van het operationeel kader.
 • De cursist dient aangeduid te zijn door het diensthoofd van zijn of haar eenheid.
 • Bij mobiliteit aangewezen zijn voor een betrekking van verkeerspolitie in een korps van de Federale of Lokale Politie, voor zover die betrekking als dusdanig in de personeelsformatie is voorzien.
 • Actueel in orde zijn met GPI 48.

Lesmethode en werkvormen

Doceren, zelfstudie, onderwijsleergesprek, gevalstudie, groepswerk, simulatiespel, experimenteel leren, demonstratie en uitvoering, praktijkoefening.

Beoordelingswijze

Formatieve, vertificatieve en proces evaluatie:

 • minimum 50% voor dagelijks werk.
 • minimum 60% voor schriftelijk examen.
 • minimum 60% voor praktisch examen.

Minimum 60% eindresultaat.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 236 + 160 uur
Prijs 5.450,00
EDA-nummer EDA7646 en EDA7647
Edities 1 edities Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Editie
Verkeerspolitie - Basisverkeer + Zwaar vervoer
Prijs
5.450,00
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.